Klik i kalenderen for at starte booking
< Fredag 9. december 2022 uge 49 >
  7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
Almindsø
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Almindsø ligger syd for Silkeborg og er kommunens mest populære badesø. 

Faciliteter: Ved Østre – og vestre Søbad er der badebroer, toiletter og borde/bænkesæt.

Særlige regler: Motorbådssejlads er ikke tilladt. 

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 

Ønsker du at bruge græsarealet ved Østre Søbad, skal du også booke det. Du finder det under "parkområder".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borresø
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Borresø ligger mellem Sejs Snævringen og Svejbæk Snævringen. Søen er hovedsageligt omgivet af skov. På den nordlige side ligger byen Sejs.

Faciliteter: Toilet og Borde/bænke ved Sejs Ladeplads. Nærmeste isætningssted for fartøjer er Ludvigslyst. 

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 8 knob på søen. I Svejbæk- og Sejssnævringen er max hastigheden 5 knob. Sejlads er forbud i Paradiset. 

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brassø og Remstrup Å til jernbanebroen
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Brassø ligger mellem Remstrup Å og Sejs Snævringen. Søen er omgivet af skov. Remstrup Å (Gudenåen) forbinder Brassø og Silkeborg Langsø.

Faciliteter: Primitiv teltplads ved De Små Fisk, med toilet, vand og borde/bænkesæt. Nærmeste isætningssted for fartøjer er Indelukket og Ludvigslyst. Der kan bades ved de Små Fisk. 

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 8 knob på det meste af søen. I Sejssnævringen og Remstrup Å er max hastigheden 5 knob. 

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gudenå fra Motorvejsbroen til Ans
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Denne strækning af Gudenåen Snoer sig smukt igennem Gudenådalen.  Der er kun enkelte mindre byer på strækningen fra Silkeborg til Ans. En stor del af strækningen, og de omgivende arealer, er fredede og udpeget til internationalt beskyttelsesområde (Natura-2000) 

Faciliteter: Nærmeste i sætningssted for kano og kajakker er Ege alle, Sminge Sø, Kongensbro Teltplads og Ans Teltplads. Toilet og borde/bænkesæt ved Resenbro/Gødvad Mælkevej, Sminge Sø, Tvilum Kirke, Kongensbro Teltplads og Ans teltplads.

Særlige regler: Motorbådssejlads er ikke tilladt og al sejlads er forbud på Sminge sø (bortset fra den vestligste del).

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julsø
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Julsø er den største af Silkeborg Søerne. Den sydlige del af søen ligger i Skanderborg Kommune. Søen er hovedsageligt omgivet af skov. På den nordøstlige side af søen ligger byen Laven og i den nordvestlige side ligger byen Svejbæk.

Faciliteter: Toilet og borde/bænke ved Laven. Nærmeste isætningssted for fartøjer er Ludvigslyst. Der kan bades ved Ludvigslyst.

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 8 knob.

Bemærkninger: Vær opmærksom på, at du kun kan book den den af Julsø, som ligger i Silkeborg Kommune. Kommunegrænsen kan ses på kortet.

Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt. 

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remstrup Å fra Jernbanebroen til Langebro
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Remstrup Å (Gudenåen) forbinder Brassø og Silkeborg Langsø. Silkeborg havn ligger i bunden af Remstrup Å, hvor turbådene ligger til. Der er normalt meget trafik på Remstrup Å. Ved havnen skal fartøjer igennem slusen for at få adgang til den nederste strækning af Remstrup Å. 

Faciliteter: Toilet på havnen og parkering på Søtorvet. Nærmeste isætningssted for fartøjer er Indelukket. 

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 5 knob.  

Bemærkninger: Vær opmærksom på, at du kun kan book den den af Tangesø, som ligger i Silkeborg Kommune. Kommunegrænsen kan ses på kortet.

Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remstrup Å fra Langebro til Silkeborg langsø
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Stryget er ca. 100 meter langt, og har et stort fald. Vandet er hurtigt strømmende, og enkelte steder er der dybe høller. Parallelt med stryget løber passagen for fartøjer. Vandstanden i stryget styres elektronisk af sluseporte.

Faciliteter: Toilet på havnen og parkering på Søtorvet. Nærmeste isætningssted for fartøjer er Indelukket. 

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 5 knob. Sejlads er dog ikke tilladt i stryget, medmindre der opnås tilladelse til dette fra kommunen. Der gives et meget begrænset antal tilladelser årligt. Fiskeri er ikke tilladt i stryget.

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silkeborg Langsø Midt
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Midtbassinet ligger midt i Silkeborg by, og er næsten helt omkranset af bebyggelse og haver ned til søen. Dog ligger den skovklædte Odden som en halvø ind midt i søen.

Faciliteter: Nærmeste isætningssted for kano og kajakker er Søsportens Hus, hvor også der er mulighed for at isætte mindre motorbåde. Borde/bænkesæt ved Søsportens Hus. Ved Odden er der overdækket borde-bænkesæt og toilet. 

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 5 knob. Motorbådssejlads er ikke tilladt i Kalgårdsvig.

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silkeborg Langsø Vest
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Vestbassinet er hovedsageligt omkranset af skov og naturarealer.

Faciliteter: Nærmeste isætningssted for kano og kajakker er Søsportens Hus, hvor også der er mulighed for at isætte mindre motorbåde. Borde/bænkesæt ved Søsportens Hus. 

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 5 knob. 

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i visse tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silkeborg Langsø Øst
Gudenåen og søer, 8600 Silkeborg
Antal personer: 0
Areal: 0 kvm

Ca. 50 % af Østbassinet er omkranset af skov, og resten er bynært med haver ned til søen.

Faciliteter: Nærmeste i sætningssted for kano og kajakker er Ege alle og Søsportens Hus. Nærmest isætningssted for motorbåde er Indelukket og Søsportens Hus (kun mindre motordrevne fartøjer og ikke motordrevne fartøjer ved Søsportens Hus). Der er badested ved Silkeborg Søcamping på den sydlige side af bassinet.

Særlige regler: Motorbådssejlads er tilladt. Max hastighed er 5 knob. 

Bemærkninger: Hvis du ønsker at afholde et arrangement på vand, er det vigtigt at søge i god tid. Sagsbehandlingstiden kan være op til 3 måneder. Desuden er der i enkelte tilfælde klageadgang til tilladelserne. Det betyder, at arrangementet først må afholdes, når klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelse er meddelt.

 Hvis området er optaget på det tidspukt, hvor du ønsker dit arrangement, så kontakt vand@silkeborg.dk.